The Ducks & Chickens

Mae gennym rai hwyaid ac ieir sy’n ein cadw’n rheolaidd gydag wyau ffres hyfryd.  Mae gennym naw hwyaden sy’n… [ysgrifennwch rywbeth am y hwyaid].  Mae gennym wyth ieir sy’n… [ysgrifennwch rywbeth am yr ieir hyn].

Mae wyau yn fwyd rhad ond anhygoel o faethlon. Maent yn cynnwys cymharol ychydig o galorïau, ond maen nhw’n llawn proteinau, fitaminau, mwynau, brasterau iach a maetholion hybrin amrywiol.

Mae wyau’n flasus ac yn hynod amlbwrpas. Gellir eu coginio mewn sawl ffordd wahanol ac maent yn hawdd eu cyfuno â bwydydd iach eraill, fel llysiau.

Mae eu coginio hefyd yn dinistrio unrhyw facteria peryglus, gan eu gwneud yn fwy diogel i’w bwyta.