The Bees

Calender y gwenynwr

Diwedd y gaeaf: Gwnewch yn siŵr bod y gwenyn yn dal yn fyw ac a oes brenhines.

Dechrau’r gwanwyn: Pan fydd y gwenyn yn dechrau dod â paill yn ôl i’r cwch rydych chi’n gwybod bod y brenin yn dodwy.

Canol Ebrill i ddechrau Gorffennaf

Y tymor cyfnewid. Rhaid archwilio cychod bob wyth diwrnod (yr amser y mae’n ei gymryd i wy gael ei selio yn y gell frenhines). Unwaith y bydd wy wedi’i osod a’i selio y tu mewn i gell y brenin (maint y ddau uniad uchaf ar fysedd bach) bydd y gwenyn yn cyfnewid. Mae gwenyn y sgowtiaid yn mynd i ffwrdd yn gyntaf. Byddan nhw’n parhau i edrych nes eu bod yn dod o hyd i rywle addas ac yna’n dychwelyd i rybuddio’r lleill. Does neb yn gwybod sut.

Mae gwenyn yn bwydo o’r mêl maen nhw’n ei wneud fel mai dim ond cyn belled ag y mae’r egni ganddyn nhw y gallant hedfan. Gall y gwenynwr droi’r gwenyn i feddwl eu bod wedi cyfnewid drwy rannu’r cwch.

Trwy’r flwyddyn gron

Bydd y gwenynwr yn gwirio’r cychod i sicrhau eu bod yn cynnwys digon o fwyd (mae ceidwaid yn aml yn darparu chwistrelli siwgr) a’u bod yn rhydd o’r clefyd. Erbyn hyn, mae gan bob cwch yn y DU y gwiddon varroa nad yw’n broblem o’r fath ei hun ond sy’n dod â feirysau i mewn i’r cwch. Mae un yn achosi cosi mor wael fel y bydd gwenyn yn cnoi eu gwinoedd. “Os ydych chi’n ddisgybledig am lendid,” meddai Turnbull, “gellir rheoli problemau”. Nid yw erioed wedi colli cwch i varroa er bod hynny’n bennaf am nad yw mewn gwendid.

Sut mae’r cwch yn gweithio?

Yr haen isaf yw’r blwch broydd sy’n llawn taflenni o wax. Bydd y brenin yn gosod wyau (cymaint â 2,500 y dydd yn ystod y tymor brig) yng nghanol hyn. Mae’r rhai sy’n eithrio’r rhwyll yn atal y brenin rhag dodwy unrhyw le arall.

Gosodir haenau ychwanegol a elwir yn ‘uwchs’ uwchben y blwch broydd. Un super ar y tro, wrth i’r gwenyn lenwi’r taflenni o grib tonnau gyda mêl. Pan fydd yr holl daflenni mewn super wedi’u selio â thonnau gall y ceidwad dynnu’r super. Yna, mae hyn yn sbasu i ryddhau’r mêl.

Mêl, mêl

Mae llawer o geidwaid yn cael dau ‘lif’ mêl. Tymor cynnar (hyd at fis Mehefin) ac o ddiwedd Mehefin/Gorffennaf. Yn y canol mae’r ‘bwlch ym mis Mehefin’. Ymadrodd sy’n gyfarwydd i arddwyr dyma’r cyfnod pan fydd blodau’r gwanwyn drosodd a rhai haf eto i agor. Mae mêl had rêp yn dod yn gynnar a dyma’r lleiaf y ceisir amdano ar ôl – mae’n blasu’n ddi-liw, yn olau iawn ac yn mynd yn galed yn hawdd. Mae mêl hwyr y tymor yn dywyllach ac yn fwy blasus.